Alder
Inntekt

Type kort

Visa
Mastercard
 Viser kun utvalgte aktører på markedetKOMMERSIELT INNHOLD
Lån op til 100.000 hos Ikano Visa Ikano Visa

Maks Kreditt
Betalingsutsettelse
Aldersgrense

 kr.
 dager
18 år

Krav til inntekt
Arsgebyr
Effektiv rente

 kr.
 kr.
%
Eff.rente 21,92 %, 20 000 o/12 mnd. Kostnad: 2 102, totalt 22 102.